Multimedialna prezentacja "Cieszyńskie rody. Michejdowie" umożliwia zapoznanie się z noszącą ten sam tytuł wystawą, która w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej otwarta była w 2003 r. Prezentacja, zawierająca drzewo genealogiczne Michejdów, zwięzłe omówienie dziejów rodu, a także biogramy 16 jego najwybitniejszych przedstawicieli, zilustrowana została setkami reprodukcji przedstawiających związane z historią rodziny dokumenty, listy, publikacje oraz fotografie. Jej muzyczną oprawę stanowią utwory pochodzące z płyty "50 lat Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej". Prezentację z witryny internetowej Książnicy Cieszyńskiej pobrać można tylko w wersji demonstracyjnej. Całość dostępna jest na na CD-romie, którego cena wynosi 25 zł. CD-rom przesyłany jest za zaliczeniem pocztowym. Można go również odebrać bezpośrednio w Czytelni Ogólnej Książnicy Cieszyńskiej. Zamówienia składać należy osobiście, pocztą, lub drogą elektroniczną, wypełniając zamieszczony poniżej formularz.