Formularze zamówień

 

1. Cena za kopię prezentacji "Cieszyńskie rody. Michejdowie" wynosi 25 zł
2. Zamówienia realizowane s± jedynie na terytorium RP
3. Na dokumencie sprzedaży umieszczony zostanie adres zamawiaj±cego
4. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.
5. Rachunek za zrealizowane zamówienie doł±czony jest do przesyłki.
6. Płatno¶ć za wykonane zamówienie realizowane jest za zaliczeniem pocztowym
 

InstytucjeOsoby prywatne
Zamawiam egzemplarz(y) kopię prezentacji: "Cieszyńskie rody. Michejdowie"
Dokładna nazwa firmy*:
Imię zamawiaj±cego:
Nazwisko zamawiaj±cego:
Adres firmy:
Kod pocztowy:
Miasto:
Telefon:
Faks:
Adres email:
NIP:
REGON:
 
 
 
Uwagi do zamówienia:


  

Zamawiam egzemplarz(y) kopię prezentacji: "Cieszyńskie rody. Michejdowie"
Imię:
Nazwisko:
Kod pocztowy:
Miasto:
Ulica:
Telefon:
Faks**:
Adres email**:
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi do zamówienia:


  

 
UPOWAŻNIAM KSIˇŻNICĘ CIESZYŃSKˇ DO WYSTAWIENIA RACHUNKU BEZ MOJEGO PODPISU

  *) Dokładne brzmienie (jak na rachunku)
**) Opcjonalnie dla osób fizycznych, nie maj±cych własnego adresu poczty elektronicznej lub faksu (w tym przypadku w odpowiedniej rubryce należy wpisać "brak").
Powrót