TÄTIGKEIT - Populärwissenschaftliche und wissenschaftliche Tätigkeit - Veröffentlichungen der Teschener Bücherei

          Bibliografia publicystyki historycznej na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego za rok 1996 / oprac. Stefan Król ; red. Małgorzata Szelong ; Książnica Cieszyńska
          Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 2000 (Cieszyn : Offsetdruk). - XIII, 115 S. ; 21 cm
          Indeksy
          ISBN 83-902888-9-3
                    Auflage: 250 Exemplare
                    weicher Umschlag
                    Preis: 7,00

          CIOMPA - WUCKA Grażyna, SPYRA Janusz, SZELONG Krzysztof
          Zabytkowe biblioteki Cieszyna : wystawa : Galeria Książnicy Cieszyńskiej Cieszyn Rynek 18, 28.X.-17.XII.1996 = Historické knihovny v Těšíně : výstava = Die altertümlichen Büchersammlungen in Teschen : Ausstellung / [Texte: Grażyna Ciompa - Wucka, Janusz Spyra, Krzysztof Szelong ; opisy bibliograficzne Jadwiga Picha, Anna Rusnok, Jolanta Sztuchlik;
          
Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 1996 (Cieszyn : "Akant"). - 24 S. : Ill. ; 29 cm
          ISBN 83-902888-5-0
                    Auflage: 700 Exemplare
                    weicher Umschlag
                    
Preis: 5zł

          Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle śląskim : rola kulturowa i przedmiot badań / pod red. Ryszarda Gładkiewicza ; Książnica Cieszyńska, Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego
          Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 1997. - 194 S. ; 24 cm
          Paralleler Titel.: Historické knižní fondy Těšína na pozadí slezském, Teschner historische Büchersammlungen vor schlesischem Hintergrund, Historical book collections against the Silesian background. - Materialien aus der polnisch-tschechisch-deutschen Konferenz in Teschen, 28.-30.10.1996.
          Summ.
          
Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 1997 (Wrocław : "Tart"). - 194 S.
          ISBN 83-902888-6-9
                    Auflage: 500 Exemplare
                    weicher Umschlag
                    
Preis: 12 zł

          Ks. Leopold Jan Szersznik znany i nieznany : materiały z konferencji naukowej : Cieszyn, 6 - 7 listopada 1997 / pod red. Hanny Łaskarzewskiej i Anežki Bad'urovej ; Książnica Cieszyńska, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Pracownia Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych Biblioteki Narodowej
          Cieszyn : Książnica Cieszyńska : Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, 1998 (Cieszyn : "Offsetdruk") - 204 S. ; 24 cm
          ISBN 83-902888-7-7
                    Auflage: 500 Exemplare
                    weicher Umschlag
                    
Preis: 15 zł

          Ogólnopolskie seminarium i warsztaty na temat ochrony zbiorów zabytkowych w regionie : Cieszyn 20-22 września 1995 : materiały / [red. Barbara Bieńkowska, Alicja Nowicka] ; Książnica Cieszyńska, Dom Narodowy w Cieszynie
          Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 1995 (Cieszyn : "Akant"). - 86 S
          ISBN 83-902888-4-2
                    Auflage: 450 Exemplare
                    weicher Umschlag
                    
Preis: 6 zł

          SZELONG Krzysztof
          Cieszyn Historical Library / [text Krzysztof Szelong ; bibliographical descriptions Jadwiga Picha, Jolanta Sztuchlik ; transl. from Pol.
Małgorzata Danel ; reproductions Piotr Borowicz ; design Wiesław Łysakowski]
          Cieszyn : Książnica Cieszyńska, [1995] (Cieszyn : "Akant", 1995). - 55 S. ; 24 cm
          Bibliogr.S. 26-[27]
          ISBN 83-902888-3-4
                    Auflage: 500 Exemplare
                    weicher Umschlag
                    
Preis: 9 zł

          SZELONG Krzysztof
          
Cieszyn's Historical Library in new premises / [text Krzysztof Szelong ; English translation Małgorzata Szelong ; English editing Richard F. Bradford ; photographs Piotr Borowicz ; graphic lay-out Wiesław Łysakowski]
          Cieszyn : Książnica Cieszyńska, [2000] (Cieszyn : "Akant"). - Harmonijka ([8] s.) : il. ; 29 cm + ulotka informacyjna
          Tyt. nagł.
          ISBN 83-914331-1-0
                    Auflage: 1000 Exemplare

          SZELONG Krzysztof
          Ha
us des Teschner Buches / [Text Krzysztof Szelong ; bibliographische Beschreibung Jadwiga Picha, Jolanta Sztuchlik ; Übers. aus dem Poln. Leon Miękina ; Reproduktionen Piotr Borowicz ; plastischer Entwurf Wiesław Łysakowski]
          Cieszyn : Książnica Cieszyńska, [1995] (Cieszyn : "Akant", 1995). - 55 S.. ; 24 cm
Bibliogr. S. 26-[27]
          ISBN 83-902888-2-6
                    Auflage: 500 Exemplare,
                    weicher Umschlag
                    
Preis: 9 zł

          SZELONG Krzysztof
          
Książnica Cieszyńska / [tekst Krzysztof Szelong ; opisy bibliograficzne Jadwiga Picha, Jolanta Sztuchlik ; reprodukcje Piotr Borowicz ; projekt graficzny Wiesław Łysakowski]
          Cieszyn : Książnica Cieszyńska, [1995] (Cieszyn : "Akant", 1995). - 55 S. ; 24 cm
          Bibliogr. S. 26-[27]
          ISBN 83-902888-1-8
                    Auflage: 1500 Exemplare
                    weicher Umschlag
                    Preis:
9zł

          SZELONG Krzysztof
          
Książnica Cieszyńska w nowej siedzibie / [tekst Krzysztof Szelong ; fotografie Piotr Borowicz ; projekt graficzny Wiesław Łysakowski]
          Cieszyn : Książnica Cieszyńska, [2000] (Cieszyn : "Akant"). - Harmonijka ([8] s.) : il. ; 29 cm + ulotka informacyjna
          
Tyt. nagł.
          ISBN 83-914331-0-2
                    Auflage: 1000 Exemplare

          Z problemów ochrony, konserwacji i rejestracji regionalnego dziedzictwa piśmienniczego / pod red. Idziego Panica
          Cieszyn : Książnica Cieszyńska, 1994 (Cieszyn : "Offsetdruk"). - 112 S. ; 24 cm
          Materialien aus der 2. Sommerschule für das Bibliothekswesen, Teschen 13.-14.9.1994.
          ISBN 83-902888-0-X
                    Auflage: 500 Exemplare
                    weicher Umschlag
                    
Preis: 4 zł

Die obigen Publikationen können unter folgender Adresse bestellt werden:

Książnica Cieszyńska, PL 43-400 Cieszyn, ul. Przykopa 14