STRONA GŁÓWNA
Projekt "Wspólne źródła"
został dofinansowany
ze środków EFRR
- Fundusz Mikroprojektów
Interreg III A Czechy - Polska
w Euroregionie "Śląsk Cieszyński
- Těšínské Slezsko"Projekt wspierany przez Fundację
Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für
deutsch-polnische Zusammenarbeit
LICZBA ODWIEDZIN STRONY
OD DNIA 30 WRZEŚNIA 2006 R.   

    "Bibliotheca Tessinensis" jest wydawniczą serią źródłową, mającą na celu upowszechnianie nieznanych lub trudnodostępnych źródeł historycznych odnoszących się do przeszłości Śląska Cieszyńskiego, od średniowiecza po czasy najnowsze, a ponadto źródeł o znaczeniu uniwersalnym, przechowywanych na terenie Śląska Cieszyńskiego i stanowiących trwały składnik dziedzictwa piśmienniczego regionu.

  "Bibliotheca Tessinensis" ukazuje się od 2004 r., w dwóch podseriach, z których jedną - zatytułowaną "Series Polonica" - wydaje Książnica Cieszyńska, a drugą - zatytułowaną "Series Bohemica" - Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

    Kolejne tomy poszczególnych podserii, ukazujące się niezależnie od siebie, stosownie do organizacyjnych i finansowych możliwości wydawców, przygotowywane są do druku według wspólnej instrukcji wydawniczej, zachowując ujednolicony układ typograficzny, podobną szatę graficzną oraz ciągła numerację w ramach całej serii.